Napsala Renita Boyleová
Ilustrovapa Honor Ayersová

Je to krásná chvíle,
když večer děti
ulehnou do postýlek
a rodiče či prarodiče
jim začnou číst.
Bibli na dobrou noc
si mohou
číst a prohlížet spolu,
možná se stane
pravidelnou
součástí večerní modlitby
v rodině.
Vypráví se v ní
o stvoření světa i Noemovi,
o Jonášovi a velrybě,
o statečném Davidovi,
ale hlavně o Ježíšovi:
jak se narodil, jak mluvil
s moudrými muži
v chrámě,
jak uzdravoval nemocné
a pomáhal hříšníkům,
jak byl zrazen, zabit
a vstal z mrtvých.