PO DOBU DOVOLENÉ OD 12.ČERVENCE DO 2.SRPNA 2024 NENÍ MOŽNÉ VLOŽIT OBJEDNÁVKU.DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Jaký text napsat na blahopřání ke křtinám?

Nenapadá vás jaký text napsat na ilustrovaná přání ke křtu z našeho e-shopu? Poprosili jsme básníka a teologa Zdeňka A. Emingera, který pro naše zákazníky připravil několik možných inspirací:

 

banner-prani

 

1.

 

z celého srdce

a na přímluvu jeho křestního patrona

vyprošujeme Adamovi a vám, jeho rodičům,

hojnost

božího požehnání

a ochranu svatých andělů

 

ať ho milosrdný Bůh

provází, dává mu růst

a vede ho po dobrých cestách

 

srdečně

 

 

2.

 

křest je znamením nového života,

jemuž jste,

milý Adame a milá Evo,

dali v milosti boží přijít na svět

 

ať všehomoucí a laskavý Bůh

provází vaší Marii

na jejích cestách

a zahrne ji dary své lásky

a milosrdenství

 

vaši

 

 

3.

 

...jeden je Pán, jedna víra, jeden křest (Efeským 4,5)

 

radujeme se vaší radostí

z narození syna Matěje

 

přijměte, prosím, naše prosby

a modlitby

za jeho zdraví a duchovní růst

 

 

4.

 

věříme spolu s vámi,

že křest je počátkem

nového života v Kristu,

který je tou největší láskou a nadějí

 

přejeme vám

krásné chvíle

a na přímluvu Panny Marie

vám a vaší Monice vyprošujeme

boží požehnání

 

 

5.

 

doslechli jsme se o vaší nové radosti

ke křtu vašeho Josefa

vám posíláme srdečné

blahopřání

 

a spolu s vámi a celou církví

se radujeme z narození

božího dítěte

 

vaši

 

 

6.

 

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha,

nemůže vejít do království Božího. (Jan 3,5)

 

tak jako jsme děkovali Pánu

za vaše manželství,

děkujeme mu nyní

i za narození vaší dcery

Anny

 

ať ji provázejí její andělé

a její křestní patroni

ať jí vyprosí

plnost darů Ducha svatého

 

v modlitbě a radosti

vaši

 

 

7.

 

křest je prvním krůčkem

do života s Bohem

 

prosíme za vás za oba,

abyste vedli svou

Magdalénu

po božích cestách

a byli jí příkladem

lásky, naděje a víry

 

žehnají vám

vaši

 

8.

 

ve křtu dostáváme

milost života

a stáváme se božími dětmi

 

vyprošujeme vám, milí přátelé,

radost z narození

vaší dcery Františky

a přejeme vám,

abyste všichni byli v Bohu

zdraví a šťastní

 

vaši

 

 

9.

 

Jděte ke všem národům

a získávejte mi učedníky,

křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

 

na přímluvu křestního patrona

vašeho Michala

vám posíláme

co nejsrdečnější pozdravení

 

radujeme se vaší radostí

a přejeme vám

požehnané dny

 

srdečně

 

10.

 

křest je radostí celé církve

z pramene boží milosti

se rodí nový člověk

 

přejeme vám,

abyste svého Michala

vychovali ve víře

a dali mu prožít

vaši vlastní lásku,

věrnost,

dobrotu a krásu

 

11.

 

rozhodli jste se pro křest

svého dítětě

prosíme za vás a modlíme se,

abyste mu byli

příkladem

křesťanského života,

věrnosti a lásky

 

vaši

 

12.

 

při křtu vaší aničky

si připomínáme i svůj vlastní křest

přijměte, prosím,

naše blahopřání a přání pokoje

 

ať vám všem milosrdný Bůh žehná

a naplní vás radostí

 

13.

 

víme, že víra je osou vašeho života

a jsme rádi,

že jste se rozhodli pokřít

vaši Moniku

 

jsme vděční Bohu za vaše

manželství

a vyprošujeme vám

boží požehnání

a radost z daru života

 

14.

 

Křest je vstupní branou našeho života s Bohem.

Přejeme vám, ať váš/vaše Jan/Jana

nabírají z náruče Boží milosti

a rostou k radosti vás, rodičů,

a ke slávě našeho Pána, který je Láska.

 

15.

 

Křtem svého/své Petra/Petry na sebe berete závazek

vychovávat ho/ji v křesťanských hodnotách a ve společenství církve.

Ať vám Pán ve vašem snažení žehná.

Jsme s vámi v modlitbách a za vaše maličké

nepřestáváme Pánu Bohu děkovat.

 

16.

 

Křest je jednou z nejkrásnějších událostí v životě.

Toužíte, aby vaše dítě rostlo a prospívalo,

a budete jej jako křesťané provázet na jeho duchovní cestě.

Radujeme se z nového života a vyprošujeme vám u Boha

hojnost milosti a požehnání.

 

17.

 

Chvalme Pána, neboť vám učinil velké věci.

V radosti z narození a křtu vašeho dítěte máme

i my, vaši přátelé, velkou radost.

Přejeme vám, aby malý/-á Lojzík/Lojzička

prospíval/-a a zamiloval/-a si Boha právě tak,

jako jste si ho kdysi zamilovali vy.

 

Vybrat si přání ke křtu