Modlitba růžence krok za krokem

modlitba-ruzence

Ilustrační foto: Růženec z barevných dřevěných korálků


i (1) Zahájení znamením kříže:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

II (1) Úvodní modlitba – Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

III (2) následuje Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

IV (3) Tři úvodní kuličky – třikrát Zdrávas, Maria.

při prvním „Zdrávas, Maria“ vkládáme za jméno Ježíš slova: v kterého věříme

při druhém: v kterého doufáme

při třetím: kterého nade všechno milujeme:

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

V (4) po té následuje Sláva:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

VI (4) Tím se dostáváme na samotný „okruh“ růžence. Ten začínáme modlitbou Páne:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

VII (5) Deset prvních kuliček značí, že následuje 10× Zdrávas, Maria. Za jméno Ježíš vkládáme slova tajemství – růženec má čtyři „druhy“ – existuje radostný, bolestný, slavný růženec a růženec světla. Jednotlivá tajemství se odvíjejí od toho, jaký růženec se modlíme.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš (TADY VLOŽÍME TAJEMSTVÍ NAPŘ. KTERÉHO JSI Z DUCHA SVATÉHO POČALA). Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

VIII Po desátém „zdrávasu“ ukončíme desátek – kulička na toto je oddělená od desíti pospolitých:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

IX Následuje druhá „desítka kuliček“. Desátek opět záčínáme modlitbou Otče náš. Následuje opět deset Zdrávasů, kdy vkládáme druhé tajemství.

 

X Když máme odmodleno všech pět desátku, zakončíme celou modlitbu rúžence Zdrávas, Královno:

Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!
Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

XI A na samotný konec:

(Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Převzato ze Signaly.czKoupit růženec

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení